Website sử dụng Drupal

Drupal là một trong những CMS mạnh mẽ, linh hoạt, nhưng Website sử dụng Drupal lại không nhiều. Tuy vậy nếu tham khảo trên mạng bạn có thể nhận thấy, Drupal được sử dụng nhiều ở các website lớn.

Bài viết này đưa ra một số website đã và đang sử dụng Drupal, hy vọng sẽ giúp ích cho nhiều bạn đang băn khoăn lựa chọn Drupal có thêm một lý do để cân nhắc

http://whitehouse.gov Website Nhà Trắng Mỹ

http://commerce.gov Phòng thương mại Mỹ

http://invest.belgium.be Chính phủ Bỉ

http://research.nokia.com Website hãng Nokia

http://symbian.org

Website hãng AT & T

http://www.grammy.com/ Website âm nhạc

Đại học Havard

Đại học Stanford

Tags: