Vì sao phải tối ưu cấu trúc nhóm, chiến dịch quảng cáo cho tài khoản Google AdWords

Chiến dịch quảng cáo Adwords của bạn sẽ vô cùng hiệu quả nếu bạn biết cách tối ưu hóa được các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong tài khoản Google AdWords. Bài viết dưới sẽ giúp bạn sớm có được chiến dịch hiệu quả nhất.

1. Tài khoản Google AdWords có 3 lớp : Tài khoản, chiến dịch quảng cáo và nhóm quảng cáo

- Tài khoản : Được liên kết với 1 địa chỉ Email của google và có thông tin thanh toán của tài khoản

- Chiến dịch : Nơi bạn có thể cài đặt về loại chiến dịch (tìm kiếm, hiển thị, tìm kiếm & hiển thị …), vị trí hiển thị, thời gian hiển thị , ngân sách, giá thầu …

- Nhóm quảng cáo : Nằm trong chiến dịch quảng cáo và nó chứa những từ khóa mà bạn muốn kích hoạt quảng cáo của mình

Tối ưu cấu trúc các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong tài khoản AdWords

2. Vì sao cần cấu trúc tài khoản AdWords của mình thành 3 lớp

- Khi khách hàng muốn tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ trực tuyến họ sẽ search trên mạng tìm kiếm từ, cụm từ, như vậy họ đang đi tìm kiếm các thông tin liên quan chặt chẽ đến từ đó

VD : Nếu Khách hàng tìm kiếm từ “quảng cáo Google AdWords” và khách hàng nhìn thấy 1 quảng cáo cho quảng cáo Google AdWords thì hầu như họ sẽ không click vào quảng cáo đó.

- Để hiển thị quảng cáo có liên quan tới từ khóa tìm kiếm của người dùng bạn nhóm các quảng cáo cho từ khóa liên quan với nhau. Có nghĩa là 1 nhóm quảng cáo sẽ chưa quảng cáo và từ khóa cùng mô tả 1 sản phẩm, chủ đề hoặc dịch vụ của bạn.

- Tập hợp tất cả những nhóm quảng cáo có liên quan thành 1 chiến dịch. Chiến dịch giúp bạn kiểm soát tổng thể cho nhóm quảng cáo và có thể đặt ngân sách, vị trí hiển thị, thời gian hiển thị …

VD : Dưới đây là một ví dụ về một cửa hàng điện tử bán hàng trực tuyến tổ chức tài khoản AdWords như sau :

Tối ưu cấu trúc các chiến dịch và nhóm quảng cáo trong tài khoản AdWords

Trên đây là một cách tối ưu cấu trúc tài khoản Google AdWords nhằm đem lại hiệu quả cao cho chiến dịch cũng như để quản lý dễ dàng hơn .

3. Giới hạn của tài khoản Google AdWords

- 10.000 chiến dịch (bao gồm cả chiến dịch đang hoạt động và đã bị tạm dừng)

- 20.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch

- 20.000 mục hướng đối tượng riêng lẻ trên mỗi nhóm quảng cáo (như danh sách từ khóa, vị trí, đối tượng và mục tiêu sản phẩm)

- 300 quảng cáo hiển thị hình ảnh cho mỗi nhóm quảng cáo (kể cả quảng cáo hình ảnh)

- 4 triệu quảng cáo đang hoạt động hoặc bị tạm dừng cho mỗi tài khoản Adwords.

- 5 triệu mục nhắm mục tiêu riêng lẻ trên mỗi tài khoản Google Adwords (như danh sách từ khóa, vị trí, đối tượng và mục tiêu sản phẩm)

- 10.000 mục tiêu theo vị trí (được nhắm mục tiêu và bị loại trừ) cho mỗi chiến dịch, bao gồm tối đa 500 mục tiêu vùng lân cận cho mỗi chiến dịch

- 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo kế thừa hiện hoạt trên mỗi tài khoản

- 1,3 triệu tham chiếu đến tiện ích mở rộng quảng cáo kế thừa trên mỗi tài khoản

- 100.000 tiện ích mở rộng quảng cáo hiện hoạt được nâng cấp trên mỗi tài khoản

- 10.000 tham chiếu nhóm quảng cáo tới tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp trên mỗi tài khoản

- 10.000 tham chiếu chiến dịch tới tiện ích mở rộng quảng cáo được nâng cấp trên mỗi tài khoản

Đây là những giới hạn mà Google đưa ra cho một tài khoản Adwords. Tuy nhiên, hầu như chưa có một nhà quảng cáo nào đạt tới giới hạn này. Bạn chỉ cần tạo ra 1 chiến dịch và một vài nhóm quảng cáo bên trong chiến dịch đó có 2 hoặc 3 quảng cáo cùng với 2-30 từ khóa trong mỗi nhóm quảng cáo.

Tối ưu hóa cấu trúc tài khoản Google AdWords thành 3 lớp tuy không quá khó khăn, nhưng nó giúp bạn quản lý tài khoảng cách dễ dàng hơn cũng như hiệu quả hơn.

Chúc các bạn thành công!

Link gốc : http://buitue.com/toi-uu-cau-truc-cac-chien-dich-va-nhom-quang-cao-trong-tai-khoan-adwords