Tắt báo lỗi và tùy chỉnh thông báo lỗi trong Drupal 7

Thông thường bạn nên tắt các thông báo lỗi cho website Drupal 7 khi đã đưa vào hoạt động. Bởi rõ ràng khi hiển thị các lỗi hoặc các cảnh báo sẽ rất mất thẩm mỹ cho một website. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng hoặc làm thêm module thì việc mở các thông báo và cảnh báo lại rất cần thiết. Và do đó bạn cần phải biết các tùy chỉnh này để sử dụng với các mục đích thích hợp. Với Drupal thiết lập được tích hợp vào ngay bộ quản trị. Các bước sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện

Bước 1 : Đăng nhập vào quản trị 

Bước 2 : Chọn mục lục Configuration

Tùy chỉnh thông báo lỗi Drupal 7

Bước 3 : Ở mục Development, nhấp chọn Logging and errors

Tuy chinh thong bao loi Drupal 7

Bước 4 : Ở màn hình Errors and Loggings có ba tùy chọn

Tuy chinh thong bao loi Drupal 7

+ None : Không hiển thị bất kỳ thông báo nào. Bạn nên chọn tùy chọn này nếu website Drupal đã đi vào hoạt động.

+ Errors and warnings : Thông báo lỗi và các cảnh báo

+ All messages : Tất cả mọi vấn đề

Với tùy chọn 2 và 3, bạn nên cân nhắc để có kết quả tốt nhất cho công việc đang làm hoặc đang phát triển.

Việc còn lại là lưu lại thiết lập và nhấp chọn Save Configuration

Tags: