Tạo hình đại diện cho bài viết trong Drupal

Thumnail, hình đại diện trong Drupal không được hỗ trợ ngay từ đầu, nhưng để tạo ra Thumnail, bạn cũng chỉ cần vài thao tác đơn giản.

Bài viết này Thủ thuật Việt Nam sẽ từng bước hướng dẫn bạn tạo ảnh đại diện

Bước 1: Thêm Field mới với tên là Images trong Content Type

Thêm Field Image trong Content Type

Chọn kiểu (Field Type) là Image, Click Save

Thêm Field Image trong Content Type

Tiếp tục chọn Save field settings

Thêm Field Image trong Content Type

Kéo xuống dưới chọn Save settings

Xong bước này chúng ta đã có 1 field mới dùng để upload ảnh.

Tạo hình đại diện cho Drupal

Bước 2: Sửa thuộc tính mặc định là image thành Thumnail trong Manage display

Tạo hình đại diện cho Drupal

Chọn Manage Display, nhấp vào hình bánh xe

Tạo hình đại diện cho Drupal

Image style : Chọn thumbnail 

Link to image : Chọn Content (nhấp chuột vào ảnh sẽ link đến nội dung bài viết)

Chọn Save

Giờ thay đổi kích thước hình đại diện cho phù hợp thiết kế của website. Configuration -> Media -> Image styles

Tạo hình đại diện cho Drupal

Tạo hình đại diện cho Drupal

Chọn kiểu thumbnail và chọn edit

Bạn sẽ được chuyển sang trang mới, Chọn Override defaults

Tạo hình đại diện cho Drupal

edit -> nhập vào kích thước mới mà bạn muốn hiển thị trên website

Tạo hình đại diện cho Drupal

Chọn Update effect

Xong, chúng ta đã thiết lập hoàn tất 1 field để upload hình đại diện. Giờ mỗi lần viết bài và upload ảnh thumbnail, Drupal Image Field sẽ tạo 1 thumbnail có kích thước như bạn lựa chọn

Tạo hình đại diện cho Drupal

Tags: ,