Tăng tốc Drupal 7

Điểm mạnh của Drupal là khả năng mở rộng qua plugin hay module. Tuy nhiên nếu sử dụng nhiều module tốc độ của website giảm đi một cách rõ rệt. Khi đó các thủ thuật tăng tốc Drupal trở nên cần thiết.

Rõ ràng thực tế là bạn biết rõ giảm bớt và gỡ bỏ module sẽ cải thiện rất nhiều. Nhưng giải pháp này chắc chắn không được nhiều người sử dụng.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ bàn tới các kỹ thuật, thủ thuật tăng tốc cho Drupal.

1. Tối ưu cấu hình Drupal

- Tối ưu nội dung, mã nguồn.

2. Cập nhật thường xuyên

Cập nhật Drupal core và các module một cách thường xuyên việc này sẽ giúp website của bạn hoạt động thông thoáng hơn, các modules ít bị xung đột hơn. Tuy nhiên bạn nên sao lưu trước khi thực hiện phòng ngừa các bất chắc. Và trước khi chính thức sử dụng các bản cập nhật.

3. Memcache

Cả Drupal 6 và Drupal 7 đều hỗ trợ sử dụng Memcache. Mặc dù Drupal có một hệ thống hook ấn tượng, và mọi module đều có thể tạo ra các bảng lưu cache cho riêng nó. Và tất nhiên khi truy vấn đến các bảng này, Drupal tạo ra rất nhiều truy vấn và bộ nhớ cho PHP. Memcache là một giải pháp hoàn thiện bởi nó lưu mọi thứ vào bộ nhớ thay vì trong cơ sở dữ liệu. Rất nhiều website đang sử dụng giải pháp này để giảm tải và tăng tốc độ cho website của họ.

(Còn tiếp)

Tags: