Tài liệu học Drupal 7 cho người mới bắt đầu

Đối với người mới bắt đầu học Drupal, để làm quen với hệ thống phức tạp như Drupal không phải dễ dàng. Quyển Ebook học Drupal cơ bản này không nằm ngoài mục đích tổng hợp các thao tác cơ bản để làm chủ Drupal

Hy vọng eBook sẽ giúp ích cho quá trình học của bạn

Tài liệu học Drupal 7 cho người mới bắt đầu

Bạn có thể tham khảo thêm cuốn eBook khác đã được Thủ thuật Việt Nam giới thiệu, quyển eBook này đa phần hướng dẫn về giao diện và module

Tài liệu học Drupal 7 cho người mới bắt đầu

Tags: