Cách làm Sitemap cho Website Drupal

Thủ thuật Việt Nam xin chắc chắn với bạn rằng, khi làm Sitemap cho drupal sẽ giúp bạn tăng thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm.

XML Sitemap Drupal chỉ có trang chủ

Sau khi cài đặt module XML Sitemap cho website Drupal. Nếu không cấu hình đúng có thể XML Sitemap Drupal chỉ có một link. Nếu gặp phải trường hợp này