Sử dụng lớp Session trên CodeIgniter

Lớp Session là được CodeIgniter hỗ trợ nhằm thực hiện việc duy trì trạng thái và hoạt động của user khi đang ở tại trang web. Lớp Session trên CodeIgniter rất dễ sử dụng và tùy chỉnh. Trong bài này mình sẽ trình bày về Session trên CodeIgniter.