Điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes file

Trong hệ thống, chúng ta thường muốn thay đổi lại cấu trúc của đường dẫn Url để cho thân thiện với người dùng hơn. CodeIgniter hỗ trợ chúng ta rất tốt việc này. Trong bài này mình xin trình bày cách điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes file