Phân trang trên CodeIgniter bằng class Pagination

Phân trang là chức năng mà bất kỳ hệ thống nào cũng phải có. Lớp Pagination trên CodeIgniter được hỗ trợ rất hữu ích, giúp chúng ta tùy biến việc phân trang rất hiệu quả. Trong bài này mình sẽ trình bày cách phân trang trên CodeIgniter