Load class trên CodeIgniter

Load class trên CodeIgniter là một thành phần cực kỳ quan trọng. Hầu hết controller nào cũng cần phải gọi đến Load class này.