Putty tự động đăng nhập

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần đăng nhập vào server, vps qua ssh bằng putty cứ phải làm công việc lặp đi lặp lại là gõ địa chỉ IP rồi nhập user, nhập password ... Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để putty tự động đăng nhập.