Giới thiệu helper Form trên CodeIgniter

CodeIgniter cung cấp cho chúng ta rất nhiều helper, trong đó có helper Form. Bộ helper này được dùng để tạo ra các thành phần của 1 form trên CodeIgniter. Trong bài này mình sẽ trình bày các thành phần của helper này.

Giới thiệu về File helper trên CodeIgniter

Việc xử lý đến file trong hệ thống là không thể tránh khỏi. CodeIgniter cung cấp cho chúng ta một công cụ rất hữu dụng đó là File helper. Trong bài lần này mình xin trình bày về File helper trên CodeIgniter.

Sử dụng Captcha helper trên CodeIgniter

Biện pháp chống spam thường thấy ở các website là sử dụng Captcha. Thông thường bạn sẽ phải sử dụng hàng loạt hàm, mã,... để tạo ảnh captcha. Đối với CodeIgniter thì các thao tác của bạn chỉ đơn giản là cấu hình, khai báo và sử dụng.

Hướng dẫn cách dùng Text helper trên CodeIgniter

Text helper trong CodeIgniter là một công cụ rất hữu ích, helper này đưa ra các hàm xử lý các vấn đề liên quan đến văn bản trên website. Bài viết hướng dẫn cách dùng Text helper trên CodeIgniter

Sử dụng helper language trên CodeIgniter

Việc tùy chỉnh ngôn ngữ trên web là một yếu tố luôn luôn cần thiết. Và không ngoại lệ CodeIgniter đã đưa ra cho chúng ta một bộ helper language rất tiện dụng. Do đó trong bài này mình sẽ trình bày cách sử dụng bộ language trên CodeIgniter.

Giới thiệu về Url helper trên CodeIgniter

Việc xử lý và tùy biến url là việc rất cần thiết khi xây dựng hệ thống. CodeIgniter đưa ra cho chúng ta một công cụ rất hữu dụng là Url helper. Trong bài lần này mình sẽ trình bày về Url helper trên CodeIgniter.

Sử dụng Date helper trên CodeIgniter

Trong hệ thống đôi khi chúng ta phải xử lý các chức năng liên quan đến thời gian, ngày tháng. Do đó CodeIgniter đã đưa ra một tiện ích rất mạnh mẽ đó là Date helper.