Hướng dẫn dùng công cụ tìm từ khóa và kế hoạch hiển thị Google Adwords

Trước khi chạy quảng cảo google Adwords, để hiệu quả bạn cần nghiên cứu, tìm kiếm và lập kế hoạch hiển thị từ khoá. Trong bài viết này, TTVN sẽ hướng dẫn bạn dùng công cụ tìm từ khoá và hiển thị Adwords hiệu quả.