Drupal Themes - Quản lý giao diện trong Drupal

Bài viết hướng dẫn thay đổi, quản lý các theme trong Drupal. Hướng dẫn thay dổi giao diện bên ngoài website Drupal.

Tạo hình đại diện cho bài viết trong Drupal

Thumnail, hình đại diện trong Drupal không được hỗ trợ ngay từ đầu, nhưng để tạo ra Thumnail, bạn cũng chỉ cần vài thao tác

Tạo tùy chọn Theme cho Drupal 7

Như bạn thấy trong phần quản trị Theme Drupal 7, có rất nhiều checkbox cho phép mở hoặc đóng bất kỳ thành phần nào của theme như logo, slogan...

Thêm tiêu đề vào thanh điều hướng Drupal

Mặc định khi in biến $breadcrumb Drupal, thanh điều hướng không có tiêu đề trang hiện tại. Đoạn code dưới đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện điều đó.