Cách chọn giá thầu cùng ngân sách chạy AdWords

Việc đưa ra ngân sách cùng giá thầu hợp lý sẽ giúp bạn chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả mà lại tiết kiệm được chi phí. Bạn tham khảo cách trả giá thầu và ngân sách trong chiến dịch Google AdWords.