Giới thiệu helper Form trên CodeIgniter

CodeIgniter cung cấp cho chúng ta rất nhiều helper, trong đó có helper Form. Bộ helper này được dùng để tạo ra các thành phần của 1 form trên CodeIgniter. Trong bài này mình sẽ trình bày các thành phần của helper này.

Hướng dẫn sử dụng form trên CodeIgniter

Form trên CodeIgniter cũng giống như trên tất cả các Framework khác. Nó được CodeIgniter hỗ trợ rất mạnh mẽ bằng các thư viện và helper. Trong bài này mình sẽ trình bày cách sử dụng form trên CodeIgniter

Hướng dẫn validate form trên CodeIgniter

Việc validate form là việc không thể thiếu trong lập trình Web. Do đó CodeIgniter đã cung cấp cho chúng ta một thư viện validate form vô cùng mạnh mẽ. Trong bài này mình sẽ trình bày về cách validate form trên CodeIgniter.