Hướng dẫn tạo form login trên CodeIgniter

Bất kỳ một hệ thống nào đều có ít nhất là có một module đăng nhập. Do vậy việc xây dựng mô-đun tạo form login là rất cần thiết. Trong bài lần này mình sẽ trình bày cách thức tạo một form login trên CodeIgniter

Tạo chức năng Remember me bằng form login trên CodeIgniter

Trong hầu hết các form login của mọi hệ thống thì thường có chức năng Remember Me, giúp người dùng khi quay lại hệ thống thì không cần đăng nhập lại. Trong bài lần này mình xin trình bày cách tạo chức năng Remember Me bằng form login trên CodeIgniter.