Cách áp trình Video Player vào CodeIgniter project

Như các bạn đã biết việc áp trình Video Player là rất cần thiết đối với những trang liên quan về quảng cáo sản phẩm, trang chia sẻ phim hoặc trang ca nhạc. Trong bài lần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đưa một chương trình Video Player vào website CodeIgniter.