Sử dụng Tags trong Drupal

Trong bài viết này, Tags được Thủ thuật Việt Nam nhắc tới không phải là meta tags. Tags ở đây là nhóm các bài viết theo cùng một chủ đề.

Ví dụ: Bạn có 10 bài viết liên quan chủ đề Tags trong Drupal, tất nhiên 10 bài này nằm trong mục lục Drupal nhưng giờ bạn muốn nhóm thêm ra danh sách các bài viết về chủ đề Tags. Trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng Tags.

Sử dụng Tags trong Drupal

Đối với Drupal để thêm Tags vào bài viết rất đơn giản. Thực chất thêm tags cũng giống như thêm mục lục (taxonomy term). Thay vì chọn Vocabulary là Taxonomy bài viết, chúng ta sẽ chọn VocabularyTags. Và mỗi Tag sẽ là 1 term.

Bạn có thể xem lại từng bước tạo mục lục Drupal và làm theo hướng dẫn

Lưu ý: Vocabulary Tags mặc định được Drupal tạo ra khi mới cài đặt xong. Nếu bạn đã xóa, bạn cần phải tạo Taxonomy Tags trước.

Tags: ,