Putty tự động đăng nhập

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần đăng nhập vào server, vps qua ssh bằng putty cứ phải làm công việc lặp đi lặp lại là gõ địa chỉ IP rồi nhập user, nhập password ... Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để putty tự động đăng nhập.

Cách làm như sau :

Đầu tiên Download phần mềm putty tại trang chủ.

Bạn nên chọn Windows installer for everything except PuTTYtel

putty tự động đăng nhập

Tiến hành và cài đặt như bình thường

dang nhap putty tu dong

Vào thư mục cài đặt của Putty thông thường là : C:\Program Files\PuTTY

Chuột phải putty.exe -> Send to -> Desktop để tạo shortcut

dang nhap putty tu dong

Ngoài màn hình desktop bạn đổi tên cho dễ nhớ

dang nhap putty tu dong

Chuột phải vào shortcut và chọn Properties

dang nhap putty tu dong

Ở ô target bạn nhập như sau (lưu ý là có dấu " nhé):

"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" thuthuatvietnam@192.168.1.11 -pw matkhau

Trong đó :

C:\Program Files\PuTTY\putty.exe : là đường dẫn đến file putty.exe trong thư mục cài đặt

thuthuatvietnam: là tên đăng nhập server, vps

192.168.1.11 : là địa chỉ ip server của bạn

matkhau : mật khẩu đăng nhập

Apply -> Ok

và click đúp vào shortcut, giờ bạn đã có thể đăng nhập trực tiếp mà không cần làm các thao tác dài dòng

dang nhap putty tu dong

Tags: