Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh

Bài viết hướng dẫn bạn hai cách đơn giản nhất để backup (sao lưu) và restore (phục hồi) dữ liệu MySQL database.

Hiển thị số dòng trong vi / vim Linux

Hiển thị số dòng ở vi / vim có thể sẽ rất cần thiết khi debug code hoặc debug lỗi, hoặc sẽ giúp bạn dễ dàng tìm đến dòng cần thiết.

Hướng dẫn cách xem file log trên CentOs

Xem file log là công việc thường thấy của người quản trị server. Chỉ bằng cách xem file log mới có thể thấy được đầy đủ thông tin những gì đã diễn ra trên server của mình.

Hướng dẫn sử dụng text editor vi trong linux

Trong môi trường command line để quản lý hệ thống, bạn cần thông thạo ít nhất một text editor (trình soạn thảo). Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng trình soạn thảo vi trong Linux

Thiết lập mạng trong CentOs 6.x Minimal

Mặc định sau khi cài đặt CentOs phiên bản Minimal, cấu hình mạng của Server chưa hoàn thiện và bạn sẽ gặp chút rắc rối khi ping ra ngoài.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng OpenVZ tạo VPS trên CentOs 6

OpenVZ là một trong những phần mềm ảo hóa được sử dụng rộng rãi. Sử dụng OpenVZ sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra các VPS (Virtual Private Server). Điểm mạnh của OpenVZ là sử dụng chung tài nguyên với HĐH chính nên đảm bảo sử dụng được nhiều kernel gốc, do đó không bị lãng phí tài nguyên.

Putty tự động đăng nhập

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi mỗi lần đăng nhập vào server, vps qua ssh bằng putty cứ phải làm công việc lặp đi lặp lại là gõ địa chỉ IP rồi nhập user, nhập password ... Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để putty tự động đăng nhập.

Tổng hợp lệnh ubuntu và centos/fedora

Bài viết đưa ra các lệnh quản trị thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ubuntu. Đối chiếu và so sánh các lệnh tương đương giữa Centos/Fedora và Ubuntu

Hướng dẫn sử dụng nano editor trong Linux

Khi đăng nhập vào linux server qua ssh bạn sẽ phải cần đến một text editor để sửa chữa các file cấu hình, file html, các file script .... Có rất nhiều text editor như vi, emacs, ... Tuy nhiên với các editor này bạn sẽ phải mất nhiều thời gian để thông thạo. Riêng với nano thì lại quá dễ để làm quen và sử dụng.

Tạo database và user mysql bằng lệnh terminal

Hướng dẫn tạo database và user MySql bằng dòng lệnh trên Linux Terminal, cách thiết lập quyền sử dụng cho user.