jCarouselLite hỗ trợ điện thoại cảm ứng

Để jCarouselLite hỗ trợ các thao tác vuốt (swipe) của người dùng trên điện thoại thông minh. Bạn cần thêm thư viện touchSwipe, thư viện jQuery này hỗ trợ hầu hết các dòng điện thoại.