Hướng dẫn thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Sau khi thêm một filed hình ảnh cho Content Type của bạn, bạn muốn thêm alt vào ảnh. Atl là dòng chữ thay thế cho hình ảnh khi hình ảnh không được hiển thị do một nguyên nhân nào đó như mất ảnh, load chưa hết hình ảnh..., Có thể bạn thấy không cần thiết nhưng khi thêm alt vào ảnh sẽ rất có lợi. Về phía Search Engine, SE có thể hiểu được nội dung của ảnh thông qua thẻ alt, đối với người đọc, họ có thể hiểu được các truyền đạt của bạn khi họ không xem được hình ảnh. Các bước sau sẽ hướng dẫn bạn thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Bước 1 : Đăng nhập vào website Drupal với tài khoản quản trị

Bước 2 : Chọn mục Structure

Thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Bước 3 : Ở màn hình kế tiếp, chọn Content Type

Thêm alt vào ảnh Drupal 7

Bước 4 : Ở trang Content Type chọn loại nội dung nào bạn muốn sửa đổi. Nếu chưa biết cách tạo Content Type bạn có thể tham khảo bài cách tạo Content Type Drupal

Thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Bước 5 : Tìm trường Image (hình ảnh) và chọn Edit, bạn sẽ chuyển hướng đến trang Edit

Thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Bước 6 : Kéo xuống dưới đến khi bạn thấy tùy chọn Enable Alt text field, tại đây cũng có tùy chọn Enable Title field, là tiêu đề khi bạn trỏ chuột vào ảnh

Thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Bước 7 : Kéo xuống cuối trang và chọn Save Settings

Bước 8 : Sử dụng tùy chọn Alt cho bài viết, từ giờ mỗi khi thêm bài viết hoặc sửa bài viết sẽ có thêm một ô nhỏ để bạn nhập alt cho ảnh

Thêm alt vào ảnh trong Drupal 7

Tags: