Hướng dẫn quản lý User trong Drupal

Vấn đề quản lý user thường phát sinh khi website của bạn có nhiều người cộng tác, nhiều nhóm cùng hoạt động. Khi đó cần thiết phải có những thiết lập các vùng cấm và vùng cho phép với mỗi đối tượng phù hợp. Trong bài viết này Thủ Thuật Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý user, phân quyền thành viên trong Drupal.

1. Để xem danh sách người dùng bạn chọn mục People trên thanh menu

Quan ly User trong Drupal

Ở đây sẽ hiện ra một danh sách người dùng kèm theo là một bộ lọc, lọc theo Role, theo permission và lọc theo trạng thái status. Trong danh sách này đã bao gồm cả người dùng lẫn người quản trị.

Danh sach thanh vien Drupal

Mặc định trong Drupal có 3 loại Role được gán cho các user:

- Anonymous user : người  dùng ẩn danh, đây là người truy cập web mà chưa đăng nhập

- Authenticated user : người dùng đã đăng nhập, thông thường đây là thành viên đã đăng ký và đã đăng nhập. Xin lưu ý dạng này có thể do administrator có thể tạo ra.

- Administrator : Đây là Role của quản trị viên, có quyền cao nhất. Mặc dù nói là quyền cao nhất, nhưng vẫn bị quản trị của tài khoản có ID là 1, tài khoản được tạo ra khi cài đặt Drupal.

Mặc nhiên khi một user được tạo ra, đã được gán Role Authenticated.

Lưu ý : Role có thể hiểu là loại người dùng, là nhóm quyền sử dụng của nhóm người. Hay cũng có thể hiểu là tập hợp các quyền định sẵn trong Drupal

2. Để thay đổi Role cho một User chúng ta chọn Edit trong danh sách hiển thị (danh sách trong hình thứ 2 của bài viết)

Tao Role nhom nguoi dung Drupal

Màn hình thay đổi xuất hiện, ở đây bạn dễ dàng thay đổi giữa các Role. (Vui lòng nhấp vào hình ảnh để xem rõ hơn).

3. Thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập 

Cũng trong cửa sổ thay đổi Role ở mục 2, bạn có thế thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu mới và mật khẩu mới.

4. Tạo một tài khoản mới

Để tạo một người dùng mới bạn làm như sau : trong cửa sổ danh danh sách người dùng, bạn chọn Add user.

Tao tai khoan trong Drupal

Nhập đầy đủ thông tin như username (tên đăng nhập), email, password ... và lưu lại

5. Tạo một Role mới

Để tạo một Role mới bạn làm như sau: Chọn People để hiển thị danh sách, sau đó nhìn lên phía trên bên phải và chọn tab Permission

Tao Role trong Drupal

hoặc sử dụng link dạng sau: http://thuthuatvietnam.com/#overlay=admin/people/permissions

Quan ly user nguoi dung trong Drupal

Sau đó chọn tiếp Role

Quan ly user nguoi dung trong Drupal

Ở đây bạn có thể thêm mới Role hoặc sửa Role

Them moi va sua Role trong Drupal

Cũng như thiết lập các quyền sử dụng của Role này trong website Drupal của bạn.

Thiet lap quyen cho user Drupal