Hướng dẫn dùng công cụ tìm từ khóa và kế hoạch hiển thị Google Adwords

Trước khi thực hiện chạy quảng cáo google Adwords, bạn cần có chiến dịch lọc từ khoá và kế hoạch hiển thị trên trang quảng cáo. Bài viết Hướng dẫn dùng công cụ tìm từ khoá và hiển thị Adwords hiệu quả.

1. Cách dùng công cụ lập kế hoạch từ khóa Google Keyword Planner

- Bạn mở trình duyệt web gõ từ khoá Google Keyword Planner để tìm đến trang web, bạn chọn mục công cụ và phân tích  phân tích và kế hoạch từ khoá.

Cửa sổ cho ra 3 lựa chọn:

Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo

Nhập hoặc tải lên từ khóa để xem chúng hoạt động thế nào

Nhân danh sách từ khóa

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Mục Tìm kiếm ý tưởng từ khóa và nhóm quảng cáo: cho phép bạn điền những từ khoá mình muốn kiểm tra lượng truy vấn.

Tùy chọn này đã có thêm những tính năng bổ sung để lọc, từ khóa phủ định …

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Mục Nhập hoặc tải lên từ khóa để xem chung hoạt động thế nào: Phần này cho phép bạn nhập số lượng từ khoá tìm kiếm khá lớn.

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Mục Nhận danh sách từ khóa: cho phép bạn tiết kiệm thời gian kết hợp từ khóa theo cách thủ công bằng cách nhân hai hoặc nhiều danh sách từ khóa. Sau đó nhận thống kê lịch sử hoặc ước tính lưu lượng truy cập cho danh sách từ khóa mới

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Vậy là bạn đã có những từ khoá để quảng cáo adwords cùng giúp bạn ước tính được chi phí của một click chuột.

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

2. Công cụ lập kế hoạch hiển thị quảng cáo Adwords của google

Bạn sẽ thấy 2 tùy chọn :

- Lấy ý tưởng và ước tính

- Tải lên kế hoạch trước đó

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Nhập vào từ khóa hoặc trang web của bạn . Lựa chọn ngôn ngữ, quốc gia

Công Cụ Lập Kế Hoạch Từ Khóa Và Công Cụ Lập Kế Hoạch Hiển Thị

Với hai công cụ hỗ trợ seo cũng như chạy quảng cáo adwords trên, bạn sẽ có được kế hoạch quảng cáo những sản phẩm dịch vụ của mình tới người dùng hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!

Tags: , ,

Link gốc : http://buitue.com/cong-cu-lap-ke-hoach-tu-khoa-va-cong-cu-lap-ke-hoach-hien-thi