Hướng dẫn cài đặt và cấu hình vsftpd trên Ubuntu Server

Hai chữ đầu tiên của vsftpd có nghĩa "very secure". Vsftpd là một trong những chương trình ftp server được sử dụng rộng rãi trên Linux server, sử dụng vsftpd gần như chúng ta có thể yên tâm với các lỗ hổng về bảo mật với ftp server.

Bài viết này Thủ thuật Việt Nam sẽ từng bước hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho vsftpd.

Phần 1 : Cài đặt vsftpd

1. Chuyển sang quyền root với lệnh sau hoặc sử dụng sudo trước các câu lệnh cài đặt

sudo su

Nhập mật khẩu và Enter

2.: Cài đặt Vsftpd bằng cách chạy lệnh

apt-get install vsftpd

Quá trình cài đặt sẽ nhanh chóng kết thúc. Ngay sau đó bạn đã có thể sử dụng FTP đối với server của mình. Tuy nhiên mặc định vsftpd cung cấp cả quyền truy cập cho anonymous user. Vì vậy sau khi cài đặt bạn cần cấu hình đôi chút.

Phần 2 : Cấu hình vsftpd

Chúng ta sẽ cấu hình cho vsftpd ở file /etc/vsftpd.conf

nano /etc/vsftpd.conf

1. Việc đầu tiên cần làm là tắt quyền truy cập của anonymous user bằng cách thay đổi anonymous_enable từ yes sang no

anonymous_enable=NO

2. Thứ 2 cần cấp quyền tạo và ghi thư mục

bỏ comment trước local_enable và chuyển giá trị từ NO sang YES

local_enable=YES

write_enable=YES

Cuối cùng bỏ comment chroot_local_user và chuyển NO sang YES. 

chroot_local_user=YES

Tạo thư mục riêng cho user

mkdir /home/username/files

Thay đổi quyền truy cập

chown root:root /home/username

Việc còn lại là khởi động lại vsftpd

sudo service vsftpd restart