Hiệu quả của tiện ích so sánh dữ liệu thời gian trong Google AdWords

Việc quản lý tài khoản cũng như tiết kiệm thời gian tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo Google Adwords, bạn hãy sử dụng tiện ích so sánh dữ liệu thời gian trong tài khoản AdWords.

1. Phạm vi ngày so sánh dữ liệu

Bạn có thể theo dõi và so sánh ở giao diện dưới dạng đồ thị trong khoảng thời gian:

- Trước tiên bạn cần Đăng nhập vào tài khoản Google AdWords , chọn 1 khoảng thời gian, mình chọn là tháng trước

- Sau đó kích hoạt tính năng ”so sánh ngày tháng

- Bạn chọn khoảng thời gian tương ứng mà mình muốn so sánh.

- Bạn chọn vào Tìm để hiển thị kết quả.

So Sánh Dữ Liệu Thời Gian Trong Tài Khoản AdWords

2. Cách Xem dữ liệu thời gian so sánh

- Ngay sau khi chọn được ngày tháng cần so sánh, một giao diện sẽ có 1 biểu đồ so sánh và có xuất hiện các dấu ” + ” ở trên cùng cột dự liệu bạn đang tìm kiếm

So Sánh Dữ Liệu Thời Gian Trong Tài Khoản AdWords

- Nếu muốn xem chi tiết hơn nữa, các bạn chỉ việc ấn vào dấu ” + ” sẽ sổ ra chi tiết so sánh

So Sánh Dữ Liệu Thời Gian Trong Tài Khoản AdWords

- Đây là một tính năng rất hay và bổ ích của Google Adwords, nó giúp bạn xem được chiến dịch quảng cáo Adwords của mình tốt hơn hay xấu hơn để có kế hoạch tối ưu hoá chiến dịch đó.

Chúc bạn thành công!

Link gốc : http://buitue.com/so-sanh-du-lieu-thoi-gian-trong-tai-khoan-adwords