Giới thiệu các chức năng quản lý nội dung cơ bản Drupal 7

Bài viết này Thủ thuật việt nam hướng dẫn bạn mới bắt đầu tiếp cận, quản trị, sử dụng Drupal 7 các chức năng cơ bản nhất.

Tạo bài viết, nội dung mới.

Để tạo bài viết mới cho website Drupal, bạn cần chọn Content -> Add content

Tạo bài viết, nội dung mới Drupal 7

Ở đây có hai kiểu nội dung (Content Type) mặc định là ArticleBasic Page.

- Article phù hợp với blog hoặc bài viết về chủ đề nào đó... Tất nhiên bạn có thể mở rộng các Content Type cho phù hợp website như : Sản phẩm,... hay như Thủ thuật Việt Nam đã thêm là Posts. Xem thêm tại Tạo Content type Drupal 7.

- Basic Page phù hợp để bạn tạo các bài viết tĩnh như trang giới thiệu...

Tạo bài viết, nội dung mới Drupal 7

Hiển thị danh sách các bài viết

Để hiển thị danh sách các bài viết trong Drupal 7 bạn chọn Content (xem hình)

Hiển thị danh sách các bài viết Drupal 7

Danh sách mở ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc để chọn các dạng nội dung cần làm việc

Trong cột Operations có 2 lựa chọn là

- Edit : để sửa nội dung

- Delete: để xóa nội dung

Quản lý cấu trúc nội dung website Drupal 7:

Để quản lý nội dung, bạn chọn menu Structure trên thanh mục lục của Admin

Quản lý cấu trúc nội dung website Drupal 7

Trong mục quản lý Structure này có một số lựa chọn.

Blocks : Cho phép bạn quản lý nội dung sẽ hiển thị trên Sidebar hoặc bất kỳ vùng (regions) nào đó của website. Blocks có thể được di chuyển qua lại giữa các vùng khác nhau thông qua giao diện kéo thả.

Block Drupal 7

Content types : Quản lý các kiểu nội dung, bạn có thể dễ dàng mở rộng kiểu nội dung bên cạnh hai kiểu mặc định là Basic PageArticle

Content Type Drupal 7

Menus : Cho phép bạn thêm, sửa, xóa, cập nhật mục lục.

Menu Drupal 7

Taxonomy : Quản lý các tags, các nhóm chuyên mục trên website của bạn.

Taxonomy Drupal 7

Tags: