Ebook học Drupal 7 tiếng Việt cho người bắt đầu

Ebook học Drupal 7 tiếng Việt cho người bắt đầu phần lớn dựa trên cuốn "Beginning Drupal 7", đây là cuốn sách viết tỉ mỉ, chi tiết, mạch lạc.

Phần lớn nội dung trong tài liệu để cập đến cách làm giao diện (theming) và cách tạo và phát triển module trong Drupal

Đây là cuốn sách bạn nên đọc trong giai đoạn đầu tiếp xúc với Drupal

Tải Ebook học Drupal 7 tiếng Việt cho người bắt đầu

Bên cạnh quyển sách này, còn một quyển Thủ thuật Việt Nam đã giới thiệu trước đó, với cách viết khác hoàn toàn, bạn nên tham khảo

Tài liệu Drupal 7 cho người mới bắt đầu

Tags: