Drupal Themes - Quản lý giao diện trong Drupal

Ngay sau khi cài đặt Drupal, bạn có sẵn vài giao diện mặc định, và các giao diện có thể thay đổi dễ dàng trong quản trị của admin. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi, chuyển các giao diện mặc định trong Drupal

Bước 1 : Đăng nhập với tài khoản quản trị , chọn Appearance, sau đó chọn giao diện mà bạn muốn sử dụng cho website của mình.

Bước 2 : Chọn Set default, từ giờ giao diện bạn vừa chọn sẽ là giao diện mặc định.

Giao dien mac dinh Drupal

Để cài đặt các giao diện mới không có sẵn, công việc cũng không phức tạp hơn là mấy.

Bạn chỉ cần upload giao diện của bạn lên thư mục lưu trữ themes trên hosting của mình. Thư mục chứa giao diện theo đường dẫn /sites/all/themes

Upload giao dien Drupal len hosting

Bạn có thể chọn một trong các công cụ như FileZilla, .... để upload lên hosting.

Sau khi đã upload giao diện lên hosting, bạn có thể thay đổi theme mặc định như với giao diện mặc định Drupal.

Trong phần quản lý giao diện Drupal có tùy chọn Settings, ở đây bạn có thể thiết lập các tùy chọn của giao diện như màu sắc ... (theo cài đặt của từng giao diện)

Tuy chon giao dien Drupal

Hoặc chỉ đơn thuần là các tùy chọn như bật tắt slogan, logo ,.....

Tuy chon giao dien Drupal

Tags: ,