Hướng dẫn sử dụng form trên CodeIgniter

Form trên CodeIgniter cũng giống như trên tất cả các Framework khác. Nó được CodeIgniter hỗ trợ rất mạnh mẽ bằng các thư viện và helper. Trong bài này mình sẽ trình bày cách sử dụng form trên CodeIgniter

Hướng dẫn cài đặt mô hình HMVC trên CodeIgniter

Mô hình HMVC trên CodeIgniter là một mô hình cấu trúc vô cùng mạnh mẽ. Được thiết kế tối ưu hóa để áp dụng cho các hệ thống lớn. Nó giúp khả năng mở rộng vả quản lý hệ thống rất đơn giản.

Hướng dẫn cấu hình CodeIgniter

Việc cấu hình Cogeigniter là một trong những bước quan trọng đầu tiên để thiết lập hệ thống. Bài này mình sẽ trình bày cách cấu hình Codeigniter

Khắc phục lỗi 500 khi cài đặt CodeIgniter

Sau cài đặt CodeIgniter theo mô hình MVC ở bài trước, nhiều bạn có thể gặp một lỗi là 500 Internal Server Error. Trong bài này mình sẽ trình bày cách khắc phục lỗi 500 khi cài đặt Codeigniter.

Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter theo mô hình MVC

CodeIgniter là Framework xây dựng theo chuẩn MVC, mô hình hiện đại, dễ nâng cấp, bảo trì. Trong bài này mình sẽ trình bày cách cài đặt Codeginiter theo mô hình MVC.

Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter cơ bản

Mở đầu cho serial CodeIgniter cơ bản, mình sẽ hướng dẫn các bạn bước cấu hình CodeIgniter với cấu trúc cơ bản đơn giản nhất của CodeIgniter.