Tạo slideshow trên CodeIgniter project

Slideshow là thành phần không thể thiếu của một website quảng bá. Một slideshow bắt mắt sẽ giúp website trở nên chuyên nghiệp hơn. Trong bài lần này mình sẽ trình bày cách cài đặt và tạo một slideshow trên CodeIgniter project

Tích hợp CKEditor vào CodeIgniter

Việc tích hợp CKEditor vào website giúp đơn giản hóa quá trình xử lý bài viết cho website. Nếu không có các editor dạng CKEditor chắc chắn việc biên tập nội dung sẽ không hề đơn giản

Lớp xử lý ảnh trên CodeIgniter

CodeIgniter đưa ra cho chúng ta một lớp xử lý ảnh vô cùng hiệu quả. Lớp xử lý ảnh này có rất nhiều phương thức để chúng ta tùy chỉnh ảnh khi upload lên website. Trong bài này chúng ta sẽ xem xét về lớp xử lý ảnh trên CodeIgniter

Hướng dẫn cách dùng Text helper trên CodeIgniter

Text helper trong CodeIgniter là một công cụ rất hữu ích, helper này đưa ra các hàm xử lý các vấn đề liên quan đến văn bản trên website. Bài viết hướng dẫn cách dùng Text helper trên CodeIgniter

Hướng dẫn sử dụng Smileys helper trên CodeIgniter

Trong các bộ helper trên CodeIgniter thì bộ Smiley helper là thú vị nhất. CodeIgniter hỗ trợ helper này để hỗ trợ tạo ra các biểu tượng cảm xúc (emotional icon) ngộ nghĩnh giống như trong yahoo hoặc skype.

Giới thiệu về String helper trên CodeIgniter

Trong một hệ thống việc xử lý dữ liệu liên quan tới chuỗi là thường xuyên gặp phải. CodeIgniter hỗ trợ chúng ta xử lý chuỗi đơn giản hơn bằng String helper. Chúng ta sẽ xem xét các chức năng của nó trong bài lần này.

Giới thiệu về Url helper trên CodeIgniter

Việc xử lý và tùy biến url là việc rất cần thiết khi xây dựng hệ thống. CodeIgniter đưa ra cho chúng ta một công cụ rất hữu dụng là Url helper. Trong bài lần này mình sẽ trình bày về Url helper trên CodeIgniter.

Giới thiệu về File helper trên CodeIgniter

Việc xử lý đến file trong hệ thống là không thể tránh khỏi. CodeIgniter cung cấp cho chúng ta một công cụ rất hữu dụng đó là File helper. Trong bài lần này mình xin trình bày về File helper trên CodeIgniter.

Sử dụng Date helper trên CodeIgniter

Trong hệ thống đôi khi chúng ta phải xử lý các chức năng liên quan đến thời gian, ngày tháng. Do đó CodeIgniter đã đưa ra một tiện ích rất mạnh mẽ đó là Date helper.

Điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes file

Trong hệ thống, chúng ta thường muốn thay đổi lại cấu trúc của đường dẫn Url để cho thân thiện với người dùng hơn. CodeIgniter hỗ trợ chúng ta rất tốt việc này. Trong bài này mình xin trình bày cách điều hướng Url trên CodeIgniter bằng routes file