Chọn vị trí và ngôn ngữ khi chạy quảng cáo Google AdWords

Vị trí và ngôn ngữ trong việc cái đặt khi tạo chiến dịch quảng cáo Google Adwords vô cùng quan trọng. Nó là mục tiêu chính xác để khách hàng mà bạn cần nhắm tới.

1. Thiết lập vị trí trong Google AdWords

- Là địa điểm mà bạn muốn nhắm tới mục tiêu muốn giới thiệu sản phẩm và dịch vụ xuất hiện.

- Ở phần cài đặt vị trí hiển thị quảng cáo này, bạn lựa chọn mục tiêu theo quốc gia khi gõ tên quốc gia bạn muốn hiển thị hoặc thành phố

Cài đặt vị trí và ngôn ngữ trong Google AdWords

Bạn có thể đặt ra mục tiêu nằm trong bán kính mà bạn chọn làm tâm để thu hợp phạm vi hiển thị quảng cáo của mình hơn nếu bạn không có nhu cầu phục vụ trong tỉnh hoặc quốc gia thì có thể nhắm mục tiêu theo bán kính

- Các bạn chọn mục Tìm kiếm nâng cao

Cài đặt vị trí và ngôn ngữ trong Google AdWords

- Tìm click vào  Nhắm mục tiêu theo bán kính rồi đặt khu vực muốn hiển thị rồi giới hạn bán kính mình có thể phục vụ rồi lưu lại

Cài đặt vị trí và ngôn ngữ trong Google AdWords

2. Cài đặt ngôn ngữ nhắm mục tiêu quảng cáo AdWords

- Tính năng hiển thị quảng cáo Google Adwords nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ của AdWords đảm bảo quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên trang web tìm kiếm được viết bằng ngôn ngữ của khách hàng mà bạn muốn tiếp cận.

- Cách mà Google phát hiện ngôn ngữ: dựa vào tên miền mặc định của mỗi thứ tiếng khác nhau, ví dụ như Việt Nam có đuôi là .vn , Pháp thì có đuôi .fr còn Anh thì theo ngôn ngữ mặc định là .com

- Theo cách phát hiện ngôn ngữ của Google sẽ lý giải giúp bạn cách nhắm mục tiêu : Khi khách hàng của bạn sinh sống tại Việt Nam nhưng người thì sử dụng Google với đuôi .vn người thì lại dùng .com và nhiều định dạng khác nữa nhưng theo kinh nghiệm thì đa số dùng Google dạng .com và .vn

- Vì thế, trong bảng lựa chọn ngôn ngữ nhắm mục tiêu, bạn tùy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn nhắm đến cho khách hàng của mình

Cài đặt vị trí và ngôn ngữ trong Google AdWords

Theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên chọn hai ngôn ngữ là tiếng anh và tiếng việt là chuẩn nhất.

Chúc bạn thành công với cách cài đặt vị trí và mục tiêu khách hàng trong chiến dịch quảng cáo!

Tags:

Link gốc : http://buitue.com/cai-dat-vi-tri-va-ngon-ngu-trong-google-adwords