Cài đặt Liên kết tài khoản Google Analytics với Google AdWords

Để theo dõi hành vi tìm kiếm của khách hàng, bạn hãy cài đặt Cài đặt Liên kết tài khoản Google Analytics với Google AdWords. Tiện ích này giúp bạn tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo của mình.

1. Hướng dẫn cài đặt liên kết với Tài khoản Google Analytics

- Trước tiên cài đặt liên kết tài khoản AdWords với tài khoản Analytics, thì tài khoản Email của AdWords phải có quyền cao nhất trong tài khoản Analytics (có nghĩa là bạn phải cấp cho quyền Admin nhé)

- Bạn cần đăng nhập tài khoản Analytics -> click Quản trị –> chọn Tài khoản cần liên kết –> bạn chọn Liên kết AdWords

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

- Tiếp theo click Liên kết mới

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

- Điền tài khoản AdWords để tạo liên kết với các chế độ xem và lưu lại

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

2. Tài khoản Google AdWords

- Sau khi bạn tạo liên kết, Google sẽ gửi cho bạn một email thông báo liên kết thành công và bạn truy cập vào tài khoản AdWords. Tài khoản của tôi –> Tài khoản được liên kết

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

- Chọn mục Xem chi tiết của mục Google Analytics

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

- Sẽ đưa ra tài khoản Analytics bạn vừa liên kết đó và bạn chọn thêm vào rồi lưu lại là xong

Liên kết tài khoản Google AdWords với Google AnalyticsLiên kết tài khoản Google AdWords với Google Analytics

Với liên kết giữa tài khoản AdWords với Analytics bạn sẽ nắm được hành vi của hành khách để có chiến lược chạy quảng cáo tối ưu và hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!

Link gốc : http://buitue.com/lien-ket-tai-khoan-google-adwords-voi-google-analytics