Cách tạo tiêu đề mẫu quảng cáo AdWords dài hơn

Tiêu đề mẫu quảng cáo Google Adwords giúp tăng tỷ lệ CRT hiệu quả hơn. Vì vậy, bạn tham khảo cách kết hợp mô tả 1 để tiêu đề quảng cáo Adwords dài và hấp dẫn hơn.

1. Tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn khi kết hợp với 1 dòng mô tả.

Do phần tiêu đề bị giới hạn 25 ký tự nên việc kết hợp cùng dòng mô tả 1 giúp bạn tăng tỷ lệ CTR rất tốt. Rất đơn giản, Khi bạn viết mẫu quảng cáo chỉ cần thêm dấu chấm, hoặc chấm than vào cuối dòng mô tả 1 mà thôi. Tuy nhiên, Bạn cần chú câu từ, ngữ pháp cho hợp nghĩa thì mới có thể làm cho dòng mô tả 1 lên trên tiêu đề được

VD

Tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords dài hơn

2. Một nửa dòng mô tả 1 và domain giúp tiêu đề mẫu quảng cáo dài hơn

Trường hợp này được áp dụng khi dòng mô tả 1 có thể lấy 1 đoạn ngắn. Tương tự như vậy, nếu bạn không muốn cho hết dòng mô tả 1 lên tiêu đề, bạn có thể sử dụng dấu chấm hay chấm than ở 1 đoạn trong mô tả 1 mà bạn cần đưa lên cùng dòng với tiêu đề. Tuy nhiên trong trường hợp này có khác ở trên vì có thể dòng tiêu đề sẽ đính kèm domain và sẽ dài hơn. Và chú ý vẫn là cách viết từ ngữ, ngữ pháp và sử dụng việc ngắt đoạn ở mô tả 1 làm sao còn đủ chỗ cho domain lên là được. Theo kinh nghiệm của mình, bạn sử dụng tối đa dưới 60 ký tự nhé.

VD :

Tiêu đề mẫu quảng cáo Google AdWords dài hơn

Tùy thuộc vào thực tế từ khóa của bạn muốn chạy mà bạn tạo mẫu quảng cáo Google Adwords cho phù hợp, mục địch là để tăng tỉ lệ CTR hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công!

Link gốc : http://buitue.com/tieu-de-mau-quang-cao-google-adwords-dai-hon