Cách làm Sitemap cho Website Drupal

Thủ thuật Việt Nam xin chắc chắn với bạn rằng, khi làm Sitemap cho drupal sẽ giúp bạn tăng thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm. Việc làm Sitemap sẽ giúp website của bạn nhanh chóng được đánh chỉ mục.

Tích hợp Sitemap vào Drupal:

Bước 1: Download plugin "XML Sitemap" phù hợp với phiên bản Drupal bạn đang sử dụng. Bạn nên chọn phiên bản có ghi chú "Recommended releases".

Bước 2: Giải nén plugin XML Sitemap vừa tải về, ta có thư mục có tên "xmlsitemap"

Bước 3: Đăng nhập vào hosting của bạn bằng các trương trình FTP (Filezilla, FtpCute...). Tìm đến thư mục /sites/default/modules/. Nếu chưa có thư mục này, bạn hãy tạo ra nó.

Bước 4: Upload thư mục "xmlsitemap" vào /sites/default/modules/

Bước 5: Đăng nhập quản trị website với quyền cao nhất. Click mục lục Modules và tìm "XML sitemap", tích chọn và "Save Configuration".

Bước 6: Sau khi lưu cài đặt bạn, bạn sẽ thấy một số lựa chọn, tích chọn hết.

Cách làm Sitemap cho Website Drupal

Cung cấp Sitemap Drupal cho công cụ tìm kiếm

Bước 7: Chọn Configuration -> chọn XML Sitemap kết quả như hình bên dưới.

Cách làm Sitemap cho Website Drupal

Cách làm Sitemap cho Website Drupal

Bước 8: Sử dụng link Sitemap bạn có được từ bước 7 để thêm vào các công cụ tìm kiếm. Dưới đây là 3 công cụ tìm kiếm phổ thông mà bạn cần quan tâm.

- Google : http://www.google.com/webmasters/tools/ - Bing : http://www.bing.com/webmaster - Yahoo : https://siteexplorer.search.yahoo.com/

Tags: