Báo cáo cụm từ tím kiếm giúp bạn chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả

Chiến dịch chạy quảng cáo Adwords của bạn sẽ hiệu quả hơn nếu như bạn sử dụng tiện ích xem báo cáo cụm từ tìm kiếm sau khi chạy quảng cáo 5-7 ngày.

Sau chạy chiến dịch quảng cáo từ 5-7 ngày, bạn cần xem xét về việc tối ưu từ khóa của mình. Để biết được quảng cáo của bạn hiện ra khi người dùng tìm kiếm cụm từ có liên quan hoặc biến thể của từ khóa nằm trong danh sách từ khóa của bạn thì bạn, hãy sử dụng Báo cáo cụm từ tìm kiếm.

- Đầu tiên bạn click mục : Từ khóa, sau đó lực chọn những từ khóa bạn muốn kiểm tra hoặc có thể chọn tất cả sau đó làm theo hướng dẫn như hình ở dưới để nhận được kết quả ( Nhớ là chọn thời gian từ 5-7 ngày trở lên nhé)

Tối Ưu Hóa Chiến Dịch Bằng Báo Cáo Cụm Từ Tìm Kiếm

- Bạn cần áp dụng các tiêu chí sau để xem báo cáo chi tiết từ khoá, đồng thời đưa ra chiến lược cải thiện, tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo Adwords của mình nhé.

1. Cần xác định cụm từ tìm kiếm mới có tiềm năng đem lại hiệu quả cao ( CTR, hiển thị, click tốt ) thêm cụm từ tìm kiếm đó vào danh sách từ khóa của bạn

2. Để tránh lãng phí tiền chạy quảng cáo mà không đem lại hiệu quả, bạn cần Tìm cụm từ tìm kiếm không có liên quan sản phẩm dịch vụ của bạn và thêm các cụm từ tìm kiếm đó dưới dạng từ khóa phủ định.

3. Đánh giá xem những loại đối sánh từ khóa nào hiệu quả nhất. Cột “Loại đối sánh” trong báo cáo cụm từ tìm kiếm cho bạn biết các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn trên Google có liên quan mật thiết như thế nào đến các từ khóa thực sự trong tài khoản của bạn.

Với báo cáo từ khoá đối sánh giúp bạn lọc được từ khóa và tìm kiếm hiện quả nhất để tinh chỉnh các loại đối sánh cho tất cả các từ khóa để tập trung tốt hơn vào đúng khách hàng.

Bạn cũng có thể xem Báo cáo cụm từ tìm kiếm trong tab Thứ Nguyên -> chọn chế độ xem -> Cụm Từ Tìm Kiếm.

Tối Ưu Hóa Chiến Dịch Bằng Báo Cáo Cụm Từ Tìm Kiếm

Vậy là bạn đã biết được từ khoá nào chạy quảng cáo hiệu quả nhất để tối ưu hoá chiến dịch quảng cáo Adwords của mình rồi đấy.

Chúc các bạn thành công!

Link gốc : http://buitue.com/toi-uu-hoa-chien-dich-bao-cao-cum-tu-tim-kiem