jCarouselLite hỗ trợ điện thoại cảm ứng

jCarouselLite hỗ trợ điện thoại cảm ứng

Sat, 2014-08-02 16:37 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục JavaScript

Để jCarouselLite hỗ trợ các thao tác vuốt (swipe) của người dùng trên điện thoại thông minh. Bạn cần thêm thư viện touchSwipe, thư viện jQuery này hỗ trợ hầu hết các dòng điện thoại.

Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh

Backup và Restore MySQL Database bằng lệnh

Fri, 2013-12-27 21:32 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục Linux Server

Bài viết hướng dẫn bạn hai cách đơn giản nhất để backup (sao lưu) và restore (phục hồi) dữ liệu MySQL database.

Update và Insert với Active Record class trên CodeIgniter

Update và Insert với Active Record class trên CodeIgniter

Thu, 2013-09-26 22:47 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Update và Insert với Active Record class trên CodeIgniter cho phép bạn thực hiện các truy vấn Update và Insert dữ liệu vào DataBase một cách rất nhanh chóng và thuận tiện

Cách select dữ liệu từ DB bằng Active Record Class trên CodeIgniter

Cách select dữ liệu từ DB bằng Active Record Class trên CodeIgniter

Tue, 2013-09-24 22:43 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

CodeIgniter sử dụng một biểu mẫu Active Record Database để cho phép việc lấy, thêm, cập nhật thông tin vào trong Database với số dòng code ngắn nhất.

Thêm sửa dữ liệu với Database helper trên CodeIgniter

Thêm sửa dữ liệu với Database helper trên CodeIgniter

Sat, 2013-09-21 23:50 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Database helper trên CodeIgniter hỗ trợ các hàm để lấy thông tin về DB rất đơn giản. Việc sử dụng các hàm này vào xử lý dữ liệu trong DB là rất dễ dàng và tiện dụng

Lấy dữ liệu từ Database bằng hàm trên CodeIgniter

Lấy dữ liệu từ Database bằng hàm trên CodeIgniter

Fri, 2013-09-20 22:33 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Truy vấn lấy dữ liệu từ Database được CodeIgniter hỗ trợ rất hiệu quả bằng việc đưa ra các hàm sẵn. Chúng ta chỉ việc sử dụng chúng để có thể lấy dữ liệu tùy theo ý muốn

Xử lý truy vấn dữ liệu trên CodeIgniter project

Xử lý truy vấn dữ liệu trên CodeIgniter project

Thu, 2013-09-19 22:41 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Xử lý truy vấn dữ liệu từ Database là việc không thể thiếu khi phát triển hệ thống. Codeigniter đưa ra cho chúng ta các phương thức rất hữu ích để truy vấn DB

Load class trên CodeIgniter

Load class trên CodeIgniter

Sat, 2013-09-14 00:22 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Load class trên CodeIgniter là một thành phần cực kỳ quan trọng. Hầu hết controller nào cũng cần phải gọi đến Load class này.

Giới thiệu và sử dụng lớp Zip Encode trên CodeIgniter

Giới thiệu và sử dụng lớp Zip Encode trên CodeIgniter

Thu, 2013-09-12 23:22 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Lớp Zip Encode trên CodeIgniter cho phép bạn có thể tạo các file lưu trữ dạng Zip. Và các file này có thể được tải về máy tính

Cách áp trình Video Player vào CodeIgniter project

Cách áp trình Video Player vào CodeIgniter project

Thu, 2013-09-12 00:45 đăng bởi Thủ thuật Việt Nam mục CodeIgniter

Như các bạn đã biết việc áp trình Video Player là rất cần thiết đối với những trang liên quan về quảng cáo sản phẩm, trang chia sẻ phim hoặc trang ca nhạc. Trong bài lần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách đưa một chương trình Video Player vào website CodeIgniter.

Pages

DMCA.com Protection Status